For more information about installing the Google Tag Manager snippet, visit our Quick Start Guide .

להלן מאמרים בנושאים משפטים שמשרדנו מתמחה בהם, ואשר נכתבו ע"י עו"ד אבי זילברפלד ועו"ד רועי זילברפלד לשם הרחבת ידע הציבור.
 

המאמרים כוללים מידע כללי וראשוני בלבד הנכונים למועד כתיבתם, ואינם מיועדים לשמש כתחליף לייעוץ משפטי.
 

ניסיון רב שנים מלמד כי כל מקרה ונסיבותיו. לפיכך ניתן, בכל מקרה רלוונטי, לפנות למשרדנו לשם קבלת יעוץ משפטי מדויק, המתאים לנסיבות המקרה.

 

אנו לרשותך לכל שאלה ו/או הבהרה !

 

  ​03-5753443

 

 

מאמרים

 

 

על הסתלקות מירושה לפני כניסה להליך פשיטת רגל

אדם הנמצא בפשיטת רגל - רכושו מוקנה לפי החוק לנאמן מטעם הנושים. מה דין רכוש שהיה מגיע לידיו בירושה, אלמלא הסתלק ממנו לפני כניסתו להליך פשיטת רגל ?

האם החברה שלי תהיה היורשת שלי ?

אצל בני זוג נשואים - המצב המשפטי ברור: בהעדר צוואה - מתקיימות הוראות חוק הירושה, וזכות בן/בת הזוג נשמרות עם פטירת הבעל/האשה.
ברם, מה המצב המשפטי כשבני זוג חיים יחדיו כאשר אחד מהם נפטר ? האם החבר/החברה יורשים ?

מה את/ה באמת יודע/ת על ניהול חשבונך ?

הבנקים מהווים חלק בלתי נפרד מחיי הפרט והחברה: לקוחות פרטיים, חברות עסקיות, עמותות ומפלגות – כ ו ל ם צריכים את הבנקים, וכולם נזקקים לשרותי בנקאות.
אעפ"כ, נראה כי רוב הלקוחות מודעים רק לחלק מזכויותיהם, ומעטים בלבד מודעים לחובות הבנקים כלפיהם - הלקוח.

האם ניתן לקבל הפטר על חוב מזונות בפשיטת רגל

כידוע, הליך פשיטת הרגל (פש"ר) מאפשר תשלום חלקי בלבד של החוב לנושים, תוך מחיקת יתרת החוב. האם דין זה חל גם ביחס לחוב מזונות ?

הגבלת השימוש במזומן ובשיקים במסגרת המאבק בהון שחור

במסגרת מדיניות הממשלה להילחם בהון השחור, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור,
ב- 1.1.19 ייכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן, הקובע הגבלות משמעותיות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים.
המאמר דן בהשפעת החוק על כל אחד מאתנו

האם צוואה מקטינה סבירות לסכסוך הירושה ?

ישנם שתי דרכים להורשת העזבון : עפ"י חוק הירושה ועפ"י צוואה. המאמר דן בנושא סכסוכי ירושה והניסיון למזערם.

יציאה מעבדות כלכלית לחרות – הפתרון המשפטי

המאמר מיועד לאנשים המצויים בחובות ניכרים, וחפצים בפתרון שש בו להוציאם מעבדות כלכלית לחרות. המאמר נכתב ע"י עו"ד רועי זילברפלד, המכהן מכהן כחבר בוועדת כינוסים וחדלות פירעון של לשכת עוה"ד .

"אזהרת עסק חי" – ואתה !

המאמר דן במשמעות "אזהרת עסק חי", ומה מומלץ לעשות במקרים אלו

כל מה שרצית לדעת על צוואות הדדיות

מוסד ה"צוואות הדדיות" מכיל בחובו יתרונות וחסרונות שיש לדעתם טרם חתימה על צוואה כזו.

הישרדות במשבר כלכלי - עצות פרקטיות

חלפו מספר שנים טובות, כלכלית, מאז 2008. בורסות העולם גאו, עימן הרווחים, והתיאבון להשאתם חזר כבעבר. ה"מומחים" טוענים כי אנו בפתחה של קטסטרופה חדשה.
במצב זה, נצביע על מספר היבטים, אשר ראוי לשים לב אליהם טרם שתתחיל הסערה הפיננסית הבאה

האם גלגול כספים בחברה תגרום להרמת מסך או חיוב אישי ?

עקרונית, המשמעות הכלכלית של 'גלגול כספים' הנה שאין ברשות התאגיד די אמצעים לפרוע כל חובותיו ברגע נתון, ולכן, לכאורה ניתן להכריז על החברה שהיא אינה סולבנטית, ולהרים את המסך. האמנם ?

היקף חובות יורשים להלוואה כאשר הלווה נפטר

מה הדין כאשר אדם נפטר ? האם חובו "נפטר" איתו ? מי אחראי לחוב ? על כך - במאמר שלפנינו

הקלות בהליך פשיטת רגל

כידוע, אחד הפתרונות לסגירת חובות הנו "תספורת" לנושים, קרי: הליך פשיטת רגל, במסגרתו ועם סיומו, הנושים מקבלים אחוז קטן בלבד מהחוב, והחייב מופטר מיתרת חובותיו. המחוקק והפסיקה מקלות על פושטי רגל

החברות קורסות – מה עם הכסף שלנו ?

המציאות הישראלית מכירה חברות קטנות וגדולות, הקורסות בזו אחרי זו.
נראה, כי הציבור כבר אינו מתרגש במיוחד מקריסתן של חברות, חוץ, כמובן, ממי
שנותר פגוע מכך - הנושים.המאמר דן בזכויות הנושים השונים לחייב את בעלי המניות באופן אישי בדרכים הקבועות בחוק ובפסיקה.

אתה – הבנק וברז האשראי

מעטים האנשים היכולים לנהל חייהם ללא שימוש בשירותים הבנקאיים.
אחד מהשירותים הבנקאיים הנצרכים ביותר הנו שירות האשראי, בו אדם קונה כסף מהבנק, תמורת תשלום ריבית.

הרמת המסך ואחריות אישית: הדילמה בהמשך הפעלת חברה במשבר כלכלי

כיצד על בעלי החברה לנהוג בעת משבר כלכלי בחברה , נוכח הוראות הפסיקה בדבר הפסקת פעילותה במצבים מסויימים ?

חברה בע"מ מול הרמת המסך ואחריות אישית: רקע ומושגי יסוד

מהי חברה בערבון מוגבל (בע"מ) ? - על עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה בע”מ

אתה והבנק: תביעה בנקאית ובקשת רשות להתגונן

המאמר מתמקד בהליכים המשפטיים שבין בנק ללקוחותיו ביחס ליתרת חובם בחשבונות: תביעה בנקאית – ובקשת הרשות להתגונן מפניה.

אתה והבנק: דוד וגוליית ?

שנים רבות (מידי) נחשבו הבנקים כגוף "אלוקי", כזה שהלקוח לא יכול להרהר , ובוודאי שלא לערער, על החלטותיו. דוד וגוליית מודרניים. האמנם זה עדיין המצב ?

אחריות הבנק לשיק מזויף

פעמים מתברר ללקוח, כי הבנק כיבד שיק שחתימתו עליו – זויפה. האם הבנק אחראי לזיוף ? וככל שכן – מתי ?

הרמת המסך וחבות אישית של בעלי חברה קבלנית לבנין

המציאות הישראלית הכירה מספר רב (מידי) של חברות קבלניות , לרבות קבלני תמ"א, שלאחר זמן מה - קרסו
והותירו את המתקשרים עמן בנזקים- האם ניתן לתבוע את בעלי החברה ?

ערבות מוסווית

​אחת התופעות המכוערות בעולם העסקים, הנה שרבוב שורת ערבות אישית למסמך שאיננו משפטי, אלא מסחרי (חשבונית, תמ"ש וכדו'), והחתמת אדם בחברה המקבלת את הסחורה על המסמך, כבדרך אגב, גם על הערבות. הניתן לבטל חתימתו או שהוא ערב?

חיוב אדם בחובות בן הזוג


קיים מיתוס לפיו כל אדם הינו אישיות משפטית נפרדת מבן זוגו, ולפיכך יהא אחראי אך ורק לחובות שהוא יצר. לא תמיד זה נכון !

פשיטת רגל ואוזלת יד : איחור בהגשת הוכחת חוב מהווה מחסום ?

פקודת פשיטת הרגל קובעת מועד של 6 חודשים מיום צו הכינוס של החייב לשם הגשת תביעת חוב. מועד זה נחשב כימועד הקבוע בחוקי שלא קל לפרוץ אותו.

"עשרת הדברות" למקבל תביעה בנקאית

לאדם מן הישוב, שאינו רגיל לקבל תביעות מבית המשפט, רגע קבלת תביעה בנקאית עלול להיות אירוע טראומתי, ומלא חששות. לאלו ריכזתי עצות זהב.

המדריך להתיישנות תביעה בנקאית

התיישנות מאפשרת דחיית תביעה על הסף. ברם, חישוב תקופת ההתיישנות בתביעות בנקאיות מהווה סוגיה ייחודית, לאור הקושי הקיים לעתים בקביעת מועד תחילת ההתיישנות, ועל כך מאמרנו שלהלן.

חובת ההודעה לערב 

ניסיוני זה עשרות שנים בתחום דיני הבנקאות מלמד כי מרבית הערבים אינם מודעים לזכויותיהם . במאמר שלהלן נסקור את חובת הבנק למתן הודעות לערבים

צו עיכוב יציאה מהארץ

רגע לפני שאתם טסים לחו"ל – האם בדקתם קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ ?

האם כדאי למי שחייב כספים לרשום את הדירה על שמו ?​

המאמר מציג את הסיכונים למימוש דירת אדם המתגורר בדירה שטרם רשומה על שמו

האם הבנק רשאי להפר התחייבותו למתן אשראי ללקוח ?

​כידוע, "הסכמים יש לכבד" – מה הדין כשבנק לא מכבד הסכם אשראי ?

...
...

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :