חוק נתוני אשראי החדש  - היש סיבה לדאגה ?

​חלקים נרחבים באוכלוסיה מודאגים מהשלכות החוק החדש, ולא בכדי. החוק החדש מאיים על יכולתם לקבל הלוואות בתנאים נוחים, ונבהיר זאת במאמר שלהלן.

 

בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי הישן (מ- 2002) - רק הבנק בו נלקחה ההלוואה ידע האם הלווה עמד בה או לא. ביחס לנתונים כלכליים אחרים (כגון: קיומם של תיקי הוצאה לפועל, החזרת שיקים, חשבון מוגבל, או תיק פשיטת רגל - ניתן היה לקבלם בחברות שירותי מידע כלכלי, כדוגמת BDI.  מציאות זו - חלפה מן העולם.

 

חוק נתוני אשראי התשע"ו- 2016 שנכנס החודש (4/19) לתוקף - יצר מהפכה בתחום המידע האשראי.

 

בהתאם לחוק החדש - הוקם מאגר מידע מרכזי, בניהול בנק ישראל, שמטרתו שיתוף המידע לכלל נותני האשראי (בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי וכדו'). המידע יישמר במאגר המידע למשך 10 שנים ממועד רישומו במאגר, ויוגן בהתאם לחוק ותקנות הגנת הפרטיות.

 

מאגר מידע זה אמור לאפשר קבלת מידע ביחס לכל לקוח בנק אודות מצב חובותיו ומוסר התשלומים שלו בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לקבלת הדוח.

 

המאגר יאפשר קבלת "דירוג אשראי" המבטא את יכולת ההחזר של הלקוח תוך הערכת הסיכוי/סיכון בדבר עמידת הלקוח בפירעון התשלומים שבהם הוא מתחייב.

 

כתוצאה מכך: מי שבעבר לא נזקק כלל להלוואות , או מי שנטל בעבר הלוואות אך פרע אות כמוסכם - ייחשב "לווה טוב", דירוג האשראי שלו יאפשר לו לקבל הלוואות בקלות ובריבית טובה יחסית.

 

לעומת זאת: מי שנטל בעבר הלוואות אך לא פרע אותן במועדן - ייחשב כ"לווה מסוכן", מלווים ישקלו פעמיים אם להלוות לו, ואם כן - הרי שיתמחרו הסיכון בריבית גבוהה יותר.

 

מטרת החוק טובה: הגברת התחרות בשוק האשראי, הרחבת הנגישות לאשראי וצמצום ההפליה במתן אשראי, אך בפועל: החוק יעמיק את הפער בין חלקי האוכלוסיה: לקוחות בעלי חתך סוציו אקונומי גבוה, שהיסטוריית האשראי שלהם (סכומי ההלוואות, אופן פירעון ההלוואות, מסגרות האשראי בבנק ו/או בחברת האשראי, חילול שיקים, קיומם של שעבודים,  ללא דופי - יקבלו בעתיד הלוואות בתנאים טובים יותר בשל יכולתם להתהדר בדירוג האשראי שלהם, עובדה שתגרום למלווים להתחרות ביניהם ע"מ להעניק את ההלוואה. הסיכון נמוך.

אך, דווקא ללקוחות קשי היום, אלו שנזקקים יותר מכל להלוואות, יהא קשה יותר ויקר יותר לקבל הלוואות, שכן -  לא רק הבנק "שלהם" ידע על היסטורית האשראי הבעייתית שלהם. כל הגופים המלווים ידעו על כך, ויתמחרו ההלוואות בהתאם.

 

כתוצאה מכך, אנשים הנוהגים למחזר הלוואות כדרך חיים יתקשו לעשות זאת או שישלמו על כך יותר, שלא לדבר על הלוואות בסכומים גבוהים יותר ע"מ לרכוש רכב או משכנתא לדירה.

 

מה ניתן לעשות נגד פרסום היסטוריית האשראי  ?

בהתאם לסעיף 22 לחוק, לקוח רשאי לבקש מבנק ישראל שנתוני האשראי לגביו לא ייכללו במאגר המידע.

 

האם זה כדאי ?

ההערכה במערכת הפיננסית הנה שלקוחות אשר ייגרעו ממאגר המידע , לבקשתם, יסומנו אוטומטית כלקוחות בעייתים, לקוחות שיש להם מה להסתיר. ממילא - העדר המידע אודותם יפגע אף הוא באפשרות ובעלות קבלת אשראי עתידי.

 

ידיעת הלקוח אודות הרישום עליו ופעולות לתיקונו

כל לקוח רשאי לבקש דוח ריכוז נתונים אודותיו, ללא תשלום, אחת לשנה.

 

לקוח החושב כי מידע לגביו הרשום במאגר אינו נכון, שלם או מדויק זכאי לפנות לבנק ישראל בבקשה למחוק המידע, להשלימו או לתקנו. לבנק ישראל סמכות לערוך בירור עם מקור המידע, לדרוש תשובה בתוך 7 ימים מפנייתו, ולעדכן את הרישום במאגר המידע בהתאם לתוצאות הבירור.

 

אין ספק שחוק זה יצור קשיים בתקופת הרצתו הראשונית,

 

אנו כאן לשירותכם במידת צורך !      

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :