סוף להליך האפוטרופסות !  מעתה - רק יפוי כח מתמשך

כמעט כל מי שטיפל בהורים מבוגרים מכיר את השלב הזה, שבו הוא נדרש להוציא בדחיפות צו אפוטרופסות להורה.

 

לעתים הצורך נובע מהליכים רפואיים עת החולה לא מסוגל להביע דעתו, לעתים הדבר נובע מאיום של הבנק לחסום משיכות מהחשבון בגלל המצב הקוגנטיבי של בעל החשבון, ולעתים בגלל תחושת הילדים שאין מנוס: חייבים לקחת אחריות על ההורים ו/או על רכושם, לבל יינזקו.

 

  

הליך האפוטרופסות הינו הליך דחוף, המערב צורך באישורים רפואיים, בקשה דחופה לבית המשפט, המתנה לתגובות, שבסופה קבלת צו מבית המשפט, כאשר הכל כמובן כרוך בזמן יקר, ובתשלום אגרות ושכ"ט.

 

משניתן צו אפוטרופוס - הכל נקבע על פיו. החסוי - לו מונה אפוטרופוס - נמחק מבחינה משפטית. אין עוד כל תוקף לרצונו ו/או לחתימתו, ובמצבי ביניים החסויים נפגעים מאוד (רגשית ולעתים אף כלכלית) מהעובדה שמונה להם אפוטרופוס.

 

לא עוד ! כיום קיים הליך משפטי יעיל ביותר המבטל את הצורך במינוי אפוטרופוס בעתיד: הליך ייפוי כח מתמשך.

 

 

למי מיועד ייפוי כח מתמשך ?

 

  

מעטים האנשים שחיים באמת לפי המנטרה  "אחרי המבול", ולא מתעסקים בצפוי לעתידם, ככל ש...

  

מרבית האנשים, בגיל מסוים, מתחילים לחשוב/לחשוש מהעתיד הצפוי להם ו/או לרכושם ו/או ליקיריהם, ככל שיקרה "משהו". 

  

אלו החוששים מפני אירוע פטירה - מומלץ להם לערוך צוואה במסגרתה הם יקבעו את חלוקת רכושם, ולא ישאירו זאת לברירות המחדל של החוק, אשר לעיתים יוצרות בעיות בין היורשים.

  

אלו החוששים מאירוע רפואי/שכלי העלול למנוע מהם לתפקד כראוי ולקבל החלטות בעתיד - חייבים להתעניין בהליך יפוי כח מתמשך, ולקבוע מראש מי יקבל בשמם החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמם בעתיד כשלא יוכלו עוד לקבל בעצמם.

  

הבהרה חשובה: ניתן לחתום על יפוי כח מתמשך רק כשהאדם עדיין מבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, את מטרותיו ותוצאותיו!

 

עיקרון הזהב בהליך יפוי כח מתמשך הינו שהאדם עצמו נוטל אחריות על חייו. הוא עצמו קובע (ולא האפוטרופוס) כיצד ייראה המשך חייו, מה בדיוק ייעשה בנכסיו, ומי יטפל בכל אשר לו.

  

כל זאת ע"י מתן הוראות מוקדמות בשלושה תחומים: אישי, כלכלי ורפואי.

  

במסגרת יפוי הכח המתמשך רשאי האדם החותם לתת מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג בעתיד, כשהוא עצמו כבר לא יהא מסוגל לקבוע. ניתן גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא לקבל החלטות.

  

ניתן למנות מספר מיופי כוח, ולקבוע אם הם יפעלו במשותף או בנפרד, ומה יהיה  היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם (לדוגמא - אחד לעניינים רכושיים ואחר לעניינים בריאותיים), ואף לקבוע מראש מי מהם יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

  

 כן ניתן למנות מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

  

 החותם על יפוי כח מתמשך זוכה להגנה מכח החוק שהוא לא ינוצל לרעה ולא יבוצעו פעולות לטובתו:-

א. הוא רשאי למנות "אדם מיודע". "אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.

  

ב. ישנן פעולות שמיופה הכח לא יהא רשאי לעשות בלי אישור מראש של החותם (כגון: תרומות, מתנות) או של בית המשפט (עסקה במקרקעין למעט השכרה, הסתלקות מעזבון, מתן ערבות).

  

החותם רשאי לקבוע מראש, באילו תנאים ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, ואפילו מתי ו/או באיזה תנאים יפוג תוקפו !

 

 

כיצד מתבצע תהליך הכנת יפוי כח מתמשך ?

  

האדם המבקש לחתום על יפוי כח מתמשך מתאם פגישה (בד"כ זה מספר פגישות) עם עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך להחתים על יפוי כח מתמשך.

  

במסגרת הפגישות, יבהיר לו עוה"ד שהוסמך את האפשרויות השונות, את המשמעויות של ייפוי הכוח, יבחן את מצבו המשפחתי של אותו אדם, יוודא שהוא חותם על ייפוי הכוח בהסכמה חופשית ומרצון, ובלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת, וכי אין מקרים של ניצול מצוקה או חולשה.

  

התהליך הינו סדרת שאלות מרובה, המקיפה אפשרויות רבות הצפויות בעתיד, ובמסגרתן קובע אותו אדם את רצונו לגבי מה שיקרה.

  

בסיומו של ההליך חותם האדם על יפוי הכח המתמשך, וכן כי הוא מבין את משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו.

  

לאחר החתימה יש להפקיד את יפוי הכח המתמשך במשרד האפוטרופוס הכללי, וזאת כתנאי לכניסתו לתוקף, באופן שימנע הצורך במינוי אפוטרופוס.

  

את הפקדת יפוי הכח ניתן לבצע אישית ע"י החותם, ובד"כ עורך הדין המוסמך, שערך את יפוי הכח, יחסוך טרחה זו לחותם ויפעל להפקדתו במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים, והעברת העתק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך בדואר רשום בתוך 14 יום.

  

יפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף או במועד ובתנאים שקבע החותם (לדוגמא: כאשר בת זוגו/ילדו של החותם וכן מיופה הכח יחליטו שיש להפעיל את יפוי הכח), או במועד שבו האדם הממנה לא יהיה מסוגל להבין יותר בנושא שלשמו ניתן ייפוי הכוח.

  

בעיתוי זה , מיופה הכוח חייב להודיע ל"אדם המיודע" ולאפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכח. זאת ותו לא. אין צורך לפתוח בהליך למינוי אפוטרופוס  !

  

האפוטרופוס הכללי ישלח בתגובה למיופה הכח מכתב אישור (או דחייה) של ההודעה על כניסה לתוקף, ומשלב זה , מיופה הכח רשאי להפעיל סמכויותיו בהתאם ליפוי הכח המתמשך.

  

אסור לעצום עיניים. רצוי להתמודד עם הבעיות מבעוד מועד.

 

משרדנו מוסמך כחוק, ע"י משרד המשפטים, לערוך יפוי כח מתמשך, ויענה בחפץ לב לפניות בעניין.

  

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :