מה את/ה באמת יודע/ת על ניהול חשבונך בבנק ?​​

הבנקים מהווים חלק בלתי נפרד מחיי הפרט והחברה: לקוחות פרטיים, חברות עסקיות, עמותות ומפלגות – כ ו ל ם  צריכים את הבנקים, וכולם נזקקים לשרותי בנקאות. כמאמר המשורר: אי אפשר איתם - אי אפשר בלעדיהם...

 

אף על פי כן , במרבית המקרים שלקוחות פונים למשרדי, אני מזהה תופעות שהבנק ניצל חולשת הלקוח וחוסר מודעותו לזכויותיו.

 

נראה כי רוב לקוחות הבנקים,מודעים רק לחלק מזכויותיהם, ומעטים בלבד מודעים לחובות הבנקים כלפיהם - הלקוח.

 

ידע = כח, ובהעדרו, הבנקים מנצלים עוד יותר את כוחם על קהל לקוחותיהם.

 

להגברת המודעות לזכויות לקוח הבנק מול הבנק - בחן את ידיעותיך בנושאים הבנקאיים הבאים:

1    הבנק איבד שיק שהפקדתי בחשבון- מה עושים

 

2    האם הבנק רשאי לסרב לפתוח לי חשבון בנק

 

3    האם מותר לבנק לסרב לפתוח חשבון למי שבפשיטת רגל

 

4    האם הבנק חייב לתת לי אשראי

 

5    האם בנק חייב לתת אשראי ללקוח שמפקיד אצלו משכורת

 

6    מתי הבנק רשאי להקטין או לבטל מסגרת אשראי

 

7    האם הבנק רשאי לסרב להנפיק לי כרטיסי אשראי

 

8    מהו כרטיס דביט והאם הבנק חייב להנפיק כרטיס זה לכל לקוח שמבקש

 

9    האם הבנק חייב להנפיק לי פנקס שיקים

 

10  מהו זיכוי ארעי לשיק, מתי הוא מתחיל וכמה זמן הוא נמשך

 

11   האם בנק רשאי לחייב חשבון הלקוח בשיק שחזר לאחר שבוע מיום הפקדתו

 

12   עד מתי ניתן להודיע לבנק על ביטול שיק

 

13   האם שיק שבוטל ע"י לקוח יחשב כשיק שחולל מחמת אין כיסוי מספק

 

14   מאיזה גיל רשאי הבנק להנפיק שיקים

 

15   מתי הבנק רשאי להעמיד הלוואה לפירעון מיידי

 

16   מה התנאים המוקדמים להגשת תביעה כנגד לקוח בגין אי פירעון הלוואה

 

17   מהי הדרך הקלה ביותר להעברת חשבון מבנק לבנק

 

18   איך מוחקים שעבוד שהבנק רשם

 

19   מתי הלקוח לא משלם עמלת פירעון מוקדם

 

20   האם הלקוח רשאי לשנות מועדי פירעון הלוואה 

 

21   איך מחושב שיעור הריבית בחשבון

 

22   מהי ריבית דריבית

 

23   כל כמה זמן נגבית עמלת הקצאת אשראי

 

24   האם הבנק חייב לשלם ריבית זכות  על יתרות זכות בחשבונך

 

25   מתי יש שיעור ריבית מקסימאלית

 

26   מהי תוספת הסיכון הנגבית ממך ואיך ניתן להפחית אותה

 

27   איזה מסמכים הבנק חייב למסור לך במסגרת ניהול החשבון

 

28   האם הבנק חייב לתת לך לוח תשלומים לסילוק ההלוואה - במועד חתימת ההלוואה או לפני כן

 

29   מה משמעות נוהל "הכר את הלקוח"

 

30   מתי בנק חייב להודיע ללקוח את עלות השירות

 

31   האם בנק חייב ליידע את לקוחו בדבר משמעות 'עסק קטן'

 

32   כל כמה זמן בנק חייב לשלוח ללקוחו דו'ח פירוט התנועות בחשבון

 

33   מתי הבנק פטור ממשלוח דו'ח תנועות ללקוח

 

34   האם הבנק רשאי למנוע מלקוח את הגישה לחשבונו דרך האינטרנט

 

35   האם הלקוח זכאי לקבל מהבנק הקלטת שיחה שנערכה ביניהם

 

36   האם מותר לבנק לקבל לקוחות דרך 'מתווכי לקוחות'

 

37   מה זה "קצין ציות"

 

38   למי מגישים תלונה כנגד סניף הבנק

 

39   תוך כמה זמן חייבת להתקבל תשובה בדבר תלונת הלקוח

 

40   מה ניתן לעשות אם הבנק דוחה את תלונת הלקוח

 

41   האם מותר ללקוח לקבל העתק מדו"ח ביקורת פנימית שנעשתה ע"י הבנק בעניינו 

 

42   האם בנק רשאי לסגור חשבון של לקוח

 

43   האם בנק רשאי למנוע פעילות בנקאית מסויימת בסניף

 

44   מהו חשבון מקוון

 

45   האם יש הגבלות על פעילות בחשבון מקוון

 

46   האם הבנק חייב לשלוח הודעות ללקוח ע"י מסרון ( SMS)

 

47   מהי שעת סיום העסקים ביום שישי

 

48   האם בנק רשאי לקצר שעות הפעילות לפעולות בנקאיות מסויימות

 

49   כמה שנים הבנק שומר המידע של פי התנועות בחשבון

 

50   מהו פקדון ללא תנועה

 

51   איך הבנק משקיע כספי פקדון ללא תנועה שפג תוקפו

 

52   האם הבנק אחראי למעילה של מי מפקידיו

 

53   האם הבנק אחראי לפירעון שיק מזויף

 

54   מה משמעות 'סעיף אריכות ימים' 

 

55   מתי חותמים על סעיף אריכות ימים

 

56   האם בן זוג שנותר בחיים וחתום על סעיף אריכות ימים רשאי למשוך מלוא יתרת החשבון

 

57   מה גובר: סעיף אריכות ימים או צוואה

 

58   מאיזה גיל מותר לפתוח חשבון

 

59   מה ההגבלות על חשבון קטין

 

60   האם הורים שחסכו לילדם בחשבון קטין רשאים למשוך הכסף

 

61   מתי מותר לבנק לקבל הוראה טלפונית מלקוח

 

62   האם מותר לבנק לקזז חוב בחשבון אחד מחיסכון בחשבון אחר של אותו לקוח, בסניף אחר

 

63   לצורך פירעון חוב - מה הבנק זכאי לקזז קודם מחסכונות או מח-ן ניי"ע

 

64   לכמה זמן תקפה מסגרת אשראי

 

65   עד איזה סכום ולכמה זמן לקוח רשאי להיות ביתרת חובה לא מאושרת (אוברדפט)

 

66   תוך כמה זמן בנק צריך לסגור חשבון לקוח שביקש זאת

 

67   האם בנק זכאי לפרוע הלוואה בחשבון כשהלקוח מעביר הפעילות מאותו חשבון לבנק אחר

 

68   האם ניתן לבטל העברה בנקאית

 

69   מה זה שיק משורטט

 

70   איך ניתן להגן על הסבת שיקים 

 

71   מי רשאי לבטל כרטיס אשראי

 

72   מה זה שימוש לרעה בכרטיס אשראי

 

73   מהי אחריות הלקוח לשימוש לרעה בכרטיס אשראי

 

74   מה לקוח צריך לעשות בכדי למזער את חיובו בגין שימוש לרעה 

 

75   מי מפצה את הלקוח בגין שימוש לרעה בכרטיס אשראי : הבנק או חברת האשראי ?

 

76   מהי זכות הלקוח בגין "עסקה במסמך חסר"

 

77   מה קורה עם עסקת תשלומים כשהספק נקלע להליך פשיטת רגל/פירוק חברה

 

78   האם לקוח רשאי לבטל הוראת קבע

 

79   האם לקוח רשאי לבטל חיוב שבוצע בהוראת קבע

 

80   לכמה ימים תקף אישור עקרוני של בנק למתן הלוואה לדיור

 

81   האם בנק רשאי לגבות דמי שיריון לריבית במועד מתן אישור עקרוני להלוואת דיור

 

82   מתי בנק זכאי לחייב חשבון לקוח בשכ"ט עו"ד בגין הליך משפטי

 

83   האם הבנק זכאי להורות ללקוח הנתבע על ידו והמבקש מידע בנקאי - "לפנות לעו"ד של הבנק"

 

84   מה דין ערב יחיד שחתם על ערבות ללא הגבלה בסכום

 

85   האם ניתן לפטור ערבים מערבותם בבנק

 

86   מתי ניתן לתבוע ערב מוגן

 

87   מה אתה יודע על חובת הגילוי של הבנק לערבים

 

88   מתי הבנק יודיע ל- BDI על חוב של הלקוח בחשבון

 

89   האם מותר לבנק לאפשר ללקוח הנמצא ביתרת חובה - להפקיד כספים בפקדון שקלי

 

90   האם מותר לבנק לחייב בעמלה בחשבון פקדון ללא תנועה

 

91   איך מבררים היכן היו למנוח/ה חשבונות בנק

 

92   מה ההבדל בין חשבון מוגבל לחשבון מוגבל חמור ללקוח מוגבל מיוחד

 

93   האם הבנק רשאי לבטל ביוזמתו הגבלת חשבון

 

94   תוך כמה זמן לקוח יכול לערער על הגבלת חשבון

 

95   מה צריך לעשות ביחד עם ערעור על הגבלת חשבון

 

96   כמה זמן יישאר הרישום ב- BDI ביחס להגבלת חשבון

 

97   האם שיק שסורב ע"י הבנק מחמת טעות של הבנק מזכה את הלקוח בפיצוי

 

98   האם ניתן לחייב עפ"י שיק שנמשך מחשבון משותף גם את השותף לחשבון שלא חתם על השיק

 

99   באיזה בית משפט ניתן להגיש ערעור על הגבלת חשבון

 

100 סטטיסטית - מתי מתרחשות מרבית הבעיות ביחסי בנק- לקוח

 

הערכת הידע

 

בין 0-25 תשובות נכונות :

רצוי שלא תלך/י לבנק לבד ע"מ שלא ייגרמו לך נזקים מחמת חוסר ידע איך להתנהל נכון מול הבנק. קח/י עמך מישהו שיסביר לך איך להתנהל נכון מול הבנק, ועליך להקפיד ולהתייעץ לפני שאת/ה עושה פעולה מהותית מול הבנק.

 

בין 50 - 26 תשובות נכונות :

בגדול את/ה יודע איך המערכת עובדת, אך עדיין עליך להיזהר בפעילותך הבנקאית, ורצוי להתייעץ לפני פעולות מהותיות.

 

בין 75- 51 תשובות נכונות :

את/ה מבין איך המערכת הבנקאית עובדת ובוחן פעולותיך מולה בהתאם. כבעל ידע - עמוד על משמר זכויותיך כלקוח, והגן על הסביבה הקרובה לך.

 

בין 90 - 76 תשובות נכונות :

פעילותך הבנקאית נעשית באופן טוב ויעיל. את/ה יודע לזהות כשלים בהתנהלות הבנקאית מולך, ואינך מוותר. המשך כך !

 

בין 91- 100 תשובות נכונות :

את/ה מוזמן/ת ליצור קשר עם משרדי, לקביעת ראיון עבודה. אנחנו מחפשים אנשים כמותך :)

 

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :