הוראת נוהל בנקאי חדש של המפקח על הבנקים - חובה לדעת !

​המפקח על הבנקים פרסם היום (29.3.23) הוראת נוהל חדשה (422) המרחיבה את מחוייבות הבנקים לפתיחת חשבון לכאלו שעד כה סורבו, וכן לשימוש באמצעים בנקאיים שעד כה לא ניתנו להן.

 

השינויים המרכזיים:

א. ביחס לפתיחת חשבון:-תאגיד בנקאי לא יסרב לפתוח חשבון ביתרת זכות ללקוח, רק בשל היות הלקוח אחד או יותר מאלה:

(1) לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 ,לרבות לקוח כאמור שהוגבל בעבר לפי הוראות חוק זה.

(2) לקוח בהליך פשיטת רגל או חדלות פירעון, לרבות לקוח שהיה בעבר בהליך פשיטת רגל או חדלות פירעון.

(3) לקוח אשר הוטל עיקול על חשבונותיו.

(4) לקוח אשר מתנהל, או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר, הליך משפטי שמקורו בגביית חוב.

 

ב. ביחס לניהול החשבון, והשימוש באמצעי התשלום השונים הקיימים:-

(1) ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה.

(2) כרטיס בנקאי שחיוב חשבון הלקוח בתאגיד הבנקאי בו הוא חיוב מידי.

(3) כרטיס בנק שמיועד למשיכת מזומנים.

(4) כרטיס חיוב המאפשר ביצוע פעולות בסכום מוגבל לתקופה.

(5) ביצוע פעולות בערוצי בנקאות בתקשורת.

 

אבהיר כי עד כה, הבנק ראה כ"סיבה מספקת לסירוב" לניהול חשבון וכן הגביל בשימוש באמצעי תקשורת מרחוק בחשבון, מקרים בהם הלקוח מצוי בהליכי פשיטת רגל או בהליכי חדלות פירעון, לקוח שהוטל עיקול על חשבונו, אפוטרופוס, או מיופי כוח בייפוי כוח מתמש, ועוד.

כמו כן, הבנק לא חוייב עד כה לאפשר ללקוח להשתמש בכרטיסים בנקאיים או שימוש בתקשורת, כאמור כעת הבנק חוייב לאפשר זאת.

 

אדגיש במסגרת זו, כי אף לאחר ההוראה החדשה - הבנק לא חוייב, ואיננו מחוייב, לאפשר ללקוח שימוש בשיקים, והדבר עדיין נתון לשיקול דעתו המלא.

 

ג. מתן הודעה מנומקת:

 

הבנק חוייב לתת ללקוח החלטה מנומקת בכתב בקשר לבקשת הלקוח לפתיחת חשבון ביתרת זכות, בתוך 10 ימי עסקים, ממועד הגשת הבקשה/קבלת המסמכים שנתבקשו, וכן נאסר עליו לדרוש מלקוח לתת לו מסמכים שונים במסגרת בקשתו לפתיחת חשבון ביתרת זכות (כגון: העתק מכתבי עיקול וצווי עיקול שהוטלו על הלקוח על ידי גורם מוסמך, אישור על יתרת חוב בהוצאה לפועל, אישור על סגירת חשבון שניהל הלקוח בבנק אחר, אישור על אופן התנהלות הלקוח בחשבון שניהל בבנק אחר, דוח שנתי - תעודת זהות בנקאית, או מסמכים הנדרשים לצורך מתן הטבות או אשראי בחשבון).

 

כמשרד המתמחה בבנקאות למעלה מ- 40 שנים, ומודע לבעיות שנוצרו לאלפים רבים, עקב סירוב הבנק לאפשר להם לפתוח חשבון בזכות או להשתמש בשירותים בנקאיים שונים, ביכולתי להעיד כי בהוראה בנקאית - צרכנית חשובה שיש בה בכדי להיטיב משמעותית עם לקוחות שעד כה הוגבלו קשות ע"י הבנקים.

 

בהצלחה לכל הזקוק לה !

 

ואם מישהו עדיין יתקל בבעיה עם הבנק - הוא מוזמן להתקשר למשרדנו. אנו מתמחים בכך !

 

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :