שימוש לרעה בכרטיס אשראי שלי - מה עושים ?

בתקופה האחרונה, משרדי, כמו משרדי עו"ד נוספים, חווים גל תלונות של לקוחות ש"נעקצו", בין היתר מחמת שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלהם, ע"י שכפולו ו/או ע"י גניבתו.

 

א.      מה עושים במקרה של שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלך ?

עצם הגילוי מציף אותך בזעם, בדאגה ובמלוא הבטן רגשות שליליים.

אם תפעל נכון - תחסוך מעצמך את כל זה.

 

בכל מקרה בו כרטיס אשראי (או הססמא) נגנב או אבד, וכתוצאה מכך בוצעו דרכו עסקאות, שלא בידיעתך/ברשותך - להלן סדר הפעולות הנדרשות ע"מ למנוע/לצמצם את הנזק שנגרם ע"י השימוש לרעה בכרטיס האשראי:-

 

1.       עם גילוי ההונאה - יש להודיע מיידית לחברת האשראי על המקרה.

          רצוי לתעד השיחה. לתשומת לבך: לחברות האשראי יש נהלים בקשר למסירת הודעה, ויש לברר הנוהל ולפעול על פיו.

          דעו:

          מרגע ההודעה לא ייגרם כל נזק לבעל הכרטיס בשל השימוש לרעה בכרטיס האשראי: חוק שירותי תשלום פוטר את בעל

          הכרטיס, מרגע ההודעה, מלשלם את התשלום הפסול שנגרם.

         

        ביחס לתשלום שבוצע כבר לפני ההודעה (אם בעל הכרטיס גילה את ההונאה בשלב מאוחר) - בעל הכרטיס ישא בתשלום  75

        ש"ח + 30 ש"ח לכל יום מהמועד בו נודע לו על ההונאה ועד ליום מסירת ההודעה לחברת האשראי, ואם הוא מסר ההודעה

        לחברת האשראי בתוך 30 ימים מהיום שנעשה בכרטיס לראשונה שימוש לרעה - הוא ישלם סך מקסימאלי של 450 ש"ח.

 

2.      יש להודיע לבנק - בכל מקרה שהחיוב עלול לבוא לידי ביטוי בחשבון ולגרום בו ליתרת חובה, אשר עלולה לגרום לפגיעה         

         בתזרים המזומנים, בכיבוד שיקים וכדו'.

 

3.      יש להגיש תלונה למשטרה.

 

ב.      תוצאת ההודעה:

1.      ככל שבעל הכרטיס חויב כבר בשל שימוש לרעה בכרטיס האשראי, חברת האשראי תשיב לו את סכום החיוב (למעט

         "ההשתתפות העצמית" כמפורט לעיל) בכל ההקדם, אך עד 8 ימי עסקים מיום הודעתו לחברה על השימוש לרעה.

 

2.      חברת האשראי תערוך את הבירורים שלה לבחינת "כשרות" הביטול, וקיומם של חריגים כמפורט בהמשך. אם לדעתה

         השימוש נעשה בנסיבות של החריגים האמורים, היא זכאית לחזור ולחייב את בעל הכרטיס (תוך מתן הודעה מנומקת בכתב

         בצירוף האסמכתאות שבידה).

 

ג.       חריגים להשבת הכסף שנמשך:

         החוק קובע מקרים בהם בעל הכרטיס לא יופטר מהחוב ו/או יקבל החזר, אלא ישא במלוא הנזק של השימוש לרעה בכרטיס

         האשראי:-

 

1.      אם השימוש בכרטיס נעשה בכוונת מרמה של בעל הכרטיס עם אדם אחר.

 

2.      אם השימוש בכרטיס נעשה לאחר שבעל הכרטיס נתן אותו לאדם אחר, ואף אם בתום לב (למעט אם הכרטיס ניתן למטרת

         שמירה בלבד, או ניתן למוטב, או אם הכרטיס נגנב מהאדם האחר, או אם חברת האשראי לא אפשרה לבעל הכרטיס למסור

         הודעה או לבטל את הכרטיס באופן סביר).

 

ד.      נטל הוכחה בבירור:

 

         בעסקה עם "מסמך חסר" (כלומר: עסקה שכרטיס האשראי לא היה פיזית בבית העסק, או לא נסלק בקורא כרטיסים, אלא

         העסקה בוצעה טלפונית, דרך האינטרנט, וכדו') - חובת ההוכחה לביצוע העסקה חלה על בית העסק.

 

         בעסקה עם "מסמך מלא" (כלומר: עסקה בה כרטיס האשראי היה "נוכח" בעת ביצוע העסקה, נסלק ב עם קורא כרטיסים

         מגנטי, או עם קורא EMV - שהכרטיס נכנס לקורא כרטיסים ה"קורא" את השבב החכם שע"ג הכרטיס, והרוכש מקליד את

         הקוד הסודי) - חובת ההוכחה הנה על הרוכש - להוכיח שלא הוא ביצע את העסקה, וכי לא חלו החריגים.

 

ה.       זה יכול לקרות לכל אחד: איך מפחיתים את הסיכונים לשימוש לרעה ?

 

1.       שימוש זהיר בכרטיס (יש כיום מכשירים ש"מעתיקים" אותו) ובקוד הסודי. זהירות מיוחדת בעת שימוש בכרטיס ב"כספומט".

 

2.       לא למסור את מספר כרטיס האשראי לזרים (מבצעי רכישה טלפוניות/תרומות וכדו'), ולא לשמור את הקוד הסודי יחד עם

          הכרטיס.

 

3.       לבקש מחברת האשראי התראות על עסקה טלפונית/באינטרנט/מסכום מסוים. ניתן לבקש באופן עצמי באתרי חברות 

          האשראי.

 

4.       להיות "עם יד על הדופק" בבדיקת חיובי כרטיסי האשראי.

 

5.       לא להתעצל - בכל מקרה של שימוש חשוד לפנות לחברת האשראי בדרישה לבירור או אף להכחיש את העסקה.

 

מאמר זה תמציתי, מיועד למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף ‏לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.‏

בכל מקרה של נזק מהותי ו/או חילוקי דעות עם חברת האשראי - מומלץ לפנות לייעוץ לעו"ד המתמחה בתחום.

י.

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :